İngilizce ilk 100 kelime2 min read

The Reading Teacher’s Book of Lists’e göre, OEC’deki ilk 25 kelime,

İngilizce’deki tüm basılı materyalleriningilizce ilk 100 kelime yaklaşık üçte birini ve ingilizce ilk 100 kelime, tüm yazılı İngilizce’nin yaklaşık yarısını oluşturur.

En sık kullanılan İngilizce ilk 100 kelime

WordParts of speechOEC rank
theArticle1
beVerb2
toPreposition3
ofPreposition4
andConjunction5
aArticle6
inPreposition7
thatConjunction et al.8
haveVerb9
IPronoun10
itPronoun11
forPreposition12
notAdverb et al.13
onPreposition14
withPreposition15
hePronoun16
asAdverb, conjunction, et al.17
youPronoun18
doVerb, noun19
atPreposition20
thisDeterminer, adverb, noun21
butPreposition, adverb, conjunction22
hisPossessive pronoun23
byPreposition24
fromPreposition25
theyPronoun26
wePronoun27
sayVerb et al.28
shePronoun30
orConjunction31
anArticle32
willVerb, noun33
myPossessive pronoun34
oneNoun, adjective, et al.35
allAdjective36
wouldVerb37
thereAdverb, pronoun, et al.38
theirPossessive pronoun39
whatPronoun, adverb, et al.40
soConjunction, adverb, et al.41
upAdverb, preposition, et al.42
outPreposition43
ifConjunction44
aboutPreposition, adverb, et al.45
whoPronoun, noun46
getVerb47
whichPronoun48
goVerb, noun49
mePronoun50
whenAdverb51
makeVerb, noun52
canVerb, noun53
likePreposition, verb54
timeNoun55
noDeterminer, adverb56
justAdjective57
himPronoun58
knowVerb, noun59
takeVerb, noun60
peopleNoun61
intoPreposition62
yearNoun63
yourPossessive pronoun64
goodAdjective65
someDeterminer, pronoun66
couldVerb67
themPronoun68
seeVerb69
otherAdjective, pronoun70
thanConjunction, preposition71
thenAdverb72
nowPreposition73
lookVerb74
onlyAdverb75
comeVerb76
itsPossessive pronoun77
overPreposition78
thinkVerb79
alsoAdverb80
backNoun, adverb81
afterPreposition82
useVerb, noun83
twoNoun84
howAdverb85
ourPossessive pronoun86
workVerb, noun87
firstAdjective88
wellAdverb89
wayNoun, adverb90
evenAdjective91
newAdjective et al.92
wantVerb93
becauseConjunction94
anyPronoun95
thesePronoun96
giveVerb97
dayNoun98
mostAdverb99
usPronoun100
herPossessive pronoun29, 106

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English 

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

 

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.