İngilizce yanlış telafuz edilen kelimeler [200+ kelime]5 min read

Bu makalede muhtemelen yanlış telafuz ettiğiniz ingilizce kelimeleri okuyacaksınız.yanlış telafuz

Bir gün bir video izliyordum. Bir adam sürekli “aaağsım”, “ağsım” diyordu.

Bir şeyi çok beğendiğinde böyle diyordu “aaasım”.

Ben bu kelimenin çok kullanıldığını fark ettim fakat kelimenin yazılışını anlayamıyordum.

Çünkü ingilizce fonetik bir dil değil. Yazıldığı gibi okunmuyor. Biraz uğraştım ve buldum. “Awesome”. Okunuşunun “aaağsım” olacağı hiç aklıma gelmezdi.

Telaffuz, ingilizce öğrenenlerin karşılaştığı en büyük çalışma alanlarından biridir.

Doğal olarak, öğrenciler yerel olarak konuşarak büyümedikleri dillerdeki sesleri ifade etmekte zorlanıyorlar. Bu normal.

Bu nedenle, en sık yanlış telaffuz edilen İngilizce kelimelerden bazılarının, anadili İngilizce olanların bile yanlış anladığı kelimeler olması çok şaşırtıcıdır.

Her durumda, bazı kelimelerin telaffuzu diğerlerinden kesinlikle daha zordur. İşte İngilizce konuşanların bile zaman zaman zorlandığı, en sık yanlış telaffuz edilen İngilizce kelimelerden bazıları.

İngilizcede yanlış telafuz edilen, okunuşu ters köşe yapan kelimeler ve okunuşları

WordCorrect Pronounciation (Doğru)Wrong Pronounciation (Yanlış)
AbaloneSay: ab-uh-loh-neeDon’t Say: ah-boh-lohn
AcrossSay: a-crossDon’t Say: a-crost
AlmondSay: ah-mundDon’t Say: aal-mund
EntrepreneurSay: ahn-truh-pruh-nurDon’t Say: enter-pren-yor
ItinerarySay: ahy-tin-uh-rer-eeDon’t Say: ahy-tin-ary
AccessorySay: ak-sess-or-yDon’t Say: ass-ess-or-y
AmethystSay: am-uh-thistDon’t Say: am-mee-theest
AnswerSay: anserDon’t Say: an-swer
AntarcticSay: ant-arc-ticDon’t Say: ant-ar-tic
ArcticSay: arc-ticDon’t Say: ar-tic
AskSay: askDon’t Say: aks
AsteriskSay: ass-ter-iskDon’t Say: ass-ter-iks
AthleteSay: ath-leetDon’t Say: ath-a-leet
AlbeitSay: awl-bee-itDon’t Say: al-bae-it
OppositeSay: awp-uh-zitDon’t Say: uh-pose-it
IronSay: aye-enDon’t Say: eye-run
AsthmaSay: az-maDon’t Say: as-tha-ma
BanquetSay: ban-kwetDon’t Say: ban-kway
BassSay: baseDon’t Say: baas
BurySay: be-riDon’t Say: beu-ry
BusinessSay: biz-nisDon’t Say: bid-ness
BowlSay: bolDon’t Say: ba-ool
BuffetSay: boo-fayDon’t Say: buff-ay
BoutiqueSay: boo-teekDon’t Say: boh-teek
BreakfastSay: brek-fustDon’t Say: bray-k-faast
BruschettaSay: broo-sket-ahDon’t Say: broo-shet-ah
CabinSay: cab-inDon’t Say: kay-bin
CandidateSay: can-da-dettDon’t Say: can-ud-dett
ChipotleSay: chip-oat-layDon’t Say: chu-pole-tay
DataSay: day-taDon’t Say: daa-taa
DebrisSay: deb-reeDon’t Say: de-briss/ day-brees
DengueSay: deng-eeDon’t Say: den-goo
DebutSay: dey-byooDon’t Say: di-boo
DivorceSay: dih-vawrsDon’t Say: die-vawrs
DevelopSay: dih-vel-upDon’t Say: day-vuh-lupp
DilateSay: di-lateDon’t Say: di-a-late
DiscretionSay: dis-kreh-shunDon’t Say: dis-kree-shun
DessertSay: dizz-urtDon’t Say: dez-ert
DoubtSay: dowtDon’t Say: doub-t
DrownedSay: drowndDon’t Say: drown-ded
IkeaSay: ee-kay-uhDon’t Say: eye-kee-ya
ExtemporeSay: ekstem-pereDon’t Say: ekstem-pore
ExtraSay: ek-struhDon’t Say: ek-stra
EscapeSay: es-capeDon’t Say: ex-cape
EspressoSay: ess-press-ohDon’t Say: ex-press-o
Et ceteraSay: et-set-er-aDon’t Say: ex-set-er-a
FebruarySay: feb-roo-air-yDon’t Say: feb-yoo-air-y
FederalSay: fed-er-alDon’t Say: fed-ral
FigureSay: fig-yerDon’t Say: fig-er
FilletSay: fih-layDon’t Say: fil-let
FilmSay: filmDon’t Say: fill-um
FlourSay: flou-erDon’t Say: fl-ahr
Faux pasSay: foh-pahDon’t Say: fohx-pas
FoliageSay: fo-li-ujDon’t Say: fol-uj
ForteSay: fortDon’t Say: for-tay
GaugeSay: geyjDon’t Say: gauj
HeartSay: haa-rtDon’t Say: hurt
JalapenoSay: hah-lah-peh-nyohDon’t Say: jala-pe-noh
HalloweenSay: hal-o-weenDon’t Say: hol-lo-ween
HeinousSay: hey-nuh-sDon’t Say: heen-ni-us
HierarchySay: hi-er-ar-kyDon’t Say: hi-arky
HeightSay: hiteDon’t Say: hith
HummusSay: hoom-usDon’t Say: hum-iss
HyperboleSay: hy-per-ba-leeDon’t Say: hy-per-bowl
EpitomeSay: ih-pit-uh-meeDon’t Say: ih-pi-toe-m
ExciteSay: ik-sahytDon’t Say: ek-sahyt
ExcuseSay: ik-skyoozDon’t Say: ek-skyoos
IngenuitySay: in-juh-noo-i-teeDon’t Say: in-jen-wee-tee
InsouciantSay: in-soo-see-antDon’t Say: in-soo-shant
EspeciallySay: i-spesh-uh-leeDon’t Say: es-spesh-uh-lee
EstateSay: i-steytDon’t Say: es-steyt
JapaneseSay: jap-uh-neezDon’t Say: juh-pan-ees
JewellrySay: jew-ell-reeDon’t Say: jew-ler-ree
CalendarSay: kal-uhn-duhDon’t Say: kuh-len-duh
CaramelSay: kar-ah-mehlDon’t Say: car-mel
CacheSay: kashDon’t Say: kash-ay
CavalrySay: kav-ul-ryDon’t Say: kav-vuh-ry
QuinoaSay: keen-wahDon’t Say: qui-noa
ChaosSay: key-osDon’t Say: cha-os
ClothesSay: klothzDon’t Say: kloz
CocoaSay: koh-kohDon’t Say: koh-koh-wa
ColleagueSay: kol-eegDon’t Say: kuh-leeg
CompositionSay: kom-puh-zish-uhnDon’t Say: kom-poh-zish-uhn
CoupSay: kooDon’t Say: koo-p
CouponSay: koo-ponDon’t Say: que-pun
CommitteeSay: kuh-mit-eeDon’t Say: kom-mit-tee
CompareSay: kuhm-pairDon’t Say: kom-pair
CompleteSay: kuhm-pleetDon’t Say: kom-pleet
ComposeSay: kuhm-pohzDon’t Say: kom-pohs
CondemnSay: kuhn-demDon’t Say: kon-dem
QuoteSay: kwohtDon’t Say: coat
LambasteSay: lam-basteDon’t Say: lam-bast
LingerieSay: lawn-zhuh-reeDon’t Say: lin-guh-ree
LiableSay: li-a-bleDon’t Say: lie-bull
LibrarySay: libe-rare-eeDon’t Say: libe-air-ee
Lip-syncSay: lip-singkDon’t Say: lip-sing
MarijuanaSay: mar-uh-wah-nuhDon’t Say: mary-joo-anna
MayonnaiseSay: may-on-naiseDon’t Say: man-naise
MemeSay: meemDon’t Say: mee-mee/ mem
MenstruationSay: men-stroo-a-shunDon’t Say: men-stray-shun
MenuSay: men-yuDon’t Say: men-oo
ManiacSay: mey-nee-akDon’t Say: mahn-yuhk
MiniatureSay: min-ee-uh-cherDon’t Say: mini-ture
MinusculeSay: min-uh-skyoolDon’t Say: min-ih-skyool
MischievousSay: mis-chi-vusDon’t Say: mis-chee-vee-us
MojitoSay: mo-hee-toDon’t Say: mo-jee-to
MohitoSay: mo-hee-tohDon’t Say: mo-jee-toh
MouseSay: mouseDon’t Say: moos
MonkSay: munkDon’t Say: mawnk
GnawSay: nawDon’t Say: g-naw
NicheSay: neeshDon’t Say: nitch
NuclearSay: nuke-lee-arDon’t Say: nuke-yoo-lar
NuptialSay: nup-shulDon’t Say: nup-shoo-al
GnocchiSay: nyoh-keeDon’t Say: gno-cc-hi
OftenSay: off-enDon’t Say: oft-en
ParmesanSay: pahr-muh-zahnDon’t Say: par-me-san
PastaSay: pah-stuhDon’t Say: pass-tah
ParadigmSay: par-uh-dahymDon’t Say: par-uh-dig-m
PizzaSay: peet-zuhDon’t Say: pi-za
PercolateSay: perc-o-lateDon’t Say: perc-u-late
PerspireSay: per-spireDon’t Say: pre-spire
PictureSay: pic-shurDon’t Say: pitch-er
PlenitudeSay: plen-i-tudeDon’t Say: plent-i-tude
PlumberSay: plum-erDon’t Say: plum-ber
PoemSay: poe-umDon’t Say: poy-em
PoignantSay: poi-nyantDon’t Say: poig-nant
PrescriptionSay: pre-cip-i-ta-shunDon’t Say: per-cip-i-ta-shun
PressureSay: presh-uhDon’t Say: prezh-uh
ProbablySay: prob-ab-lyDon’t Say: prob-ly/ prah-bal-ly
ProsciuttoSay: proh-shoo-tohDon’t Say: pros-ciu-tto
PronunciationSay: pro-nun-see-a-shunDon’t Say: pro-noun-see-a-shun
PoliceSay: puh-leeceDon’t Say: pu-liss
PotentialSay: puh-ten-shuhlDon’t Say: poh-ten-shuhl
PositionSay: puh-zish-uhnDon’t Say: poh-zish-uhn
RendezvousSay: rahn-duh-vooaDon’t Say: ren-dez-vuss
RegimeSay: ray-zheemDon’t Say: ruh-geem
RealtorSay: re-al-torDon’t Say: real-a-ter
ReceiptSay: ree-seetDon’t Say: ree-sipt
ResumeSay: reh-zu-mayDon’t Say: ri-zum
ReservoirSay: rez-er-vwahrDon’t Say: rez-er-vore
SalonSay: sa-lawnDon’t Say: sa-loon
SalmonSay: sam-uh nDon’t Say: sal-muhn
SwordSay: sawrdDon’t Say: swor-d
SecondSay: sek-uhndDon’t Say: sec-kend
ChassisSay: sha-seeDon’t Say: chay-sis
SherbetSay: sher-betDon’t Say: sher-bert
Chaise longueSay: shez-lawngDon’t Say: shayze-lounge
ChenilleSay: shuh-neelDon’t Say: chen-ill-eh
SiliconSay: sil-i-kuh nDon’t Say: sil-i-kohn
PseudonymSay: sood-n-imDon’t Say: syoo-duh-nim
SourSay: sowerDon’t Say: saar
SubtractSay: sub-tractDon’t Say: subs-tract
CeruleanSay: suh-roo-lee-uhnDon’t Say: see-roo-leen
SupposedlySay: sup-pose-ed-lyDon’t Say: sup-pose-ab-ly
SubtleSay: suth-lDon’t Say: subt-l
SuiteSay: sweetDon’t Say: suit/ soot
TautSay: tautDon’t Say: taunt
TicketSay: tik-itDon’t Say: ti-keyt
TicklishSay: tik-lishDon’t Say: tik-l-lish
TortillasSay: tohr-tee-yahsDon’t Say: tor-tee-laas
TuitionSay: too-ish-uh nDon’t Say: too-shen
TombSay: toomDon’t Say: tom-b
TowardSay: tow-wardDon’t Say: tor-ward
TransientSay: tran-shentDon’t Say: tra-zee-end
TriathlonSay: tri-ath-lonDon’t Say: tri-ath-a-lon
TruthSay: true-thDon’t Say: tru-th
TurquoiseSay: tur-koizDon’t Say: tur-quiz
OnionSay: uh-nionDon’t Say: o-nion
AwrySay: uh-ryeDon’t Say: aw-ree
AttachéSay: uh-tash-eyDon’t Say: ah-tat-chee
UtmostSay: utt-mostDon’t Say: up-most
ViolinSay: va-yuh-linDon’t Say: vo-ee-lin
VegetableSay: veg-tableDon’t Say: vegi-table
VerbiageSay: ver-bi-ageDon’t Say: ver-bage
VideoSay: vid-i-ohDon’t Say: wee-dio
VehicleSay: vi-ekleDon’t Say: vay-hikle
VineyardSay: vin-yardDon’t Say: wine-yard
WednesdaySay: wenz-dayDon’t Say: wed-nes-day
WaistcoatSay: wess-kutDon’t Say: waist-coat
WomenSay: wih-menDon’t Say: woo-men
WintrySay: win-tryDon’t Say: win-ter-y
YolkSay: yohkDon’t Say: yol-ke
GenreSay: zhahn-ruhDon’t Say: jen-re

 

Aşağıdaki kelimelerin telafuzlarını siz araştırın

 1. quay
 2. womb
 3. aisle
 4. Choir
 5. elite
 6. fruit
 7. Queue
 8. rural
 9. caveat
 10. facade
 11. island
 12. mishap
 13. recipe
 14. suburb
 15. anemone
 16. Boolean
 17. Brewery
 18. colonel
 19. Draught
 20. drawers
 21. lettuce
 22. Bayesian
 23. Cupboard
 24. daughter
 25. Explicit
 26. Expresso
 27. gorgeous
 28. infamous
 29. Purchase
 30. Scissors
 31. squirrel
 32. Yosemite
 33. ambulance
 34. antipodes
 35. Determine
 36. expatiate
 37. Genuinely
 38. lieutenant
 39. throughout
 40. comfortable
 41. connoisseur
 42. Deteriorate
 43. entrepreneur
 44. anthropomorphic

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir