İngilizce Yansıma Seslerden oluşan 50 kelime (Onomatopoeia)7 min read

Onomatopoeia kulağa ağız dolusu gibi gelebilir (uh-mat-uh-pee-uh olarak telaffuz edilir). Yansıma seslerden oluşan kelimeler demektir.

Yansıma seslerden oluşan kelimeleriyansıma ses her gün, bazen farkında bile olmadan kullanırız.

 

Onomatopoeia, yansıma ses kelimeleri, atıfta bulundukları sesleri taklit eden kelimelerdir. Türkçedeki yansıma seslerdir.

 

Hayvanların sesi (mö, miyav veya hav), insan sesleri (achoo, haha, grr) veya nesnelerin çıkardığı sesler (bam, pop, tik tak) olabilir.

 

Bu makalede, en yaygın İngilizce onomatopoeia’lardan yani yansıma seslerden oluşan kelimelerin bazılarından bahsedeceğiz.

Bunları kendi dilimizdeki eşdeğer kelimelerle karşılaştırmak da eğlenceli olur!

Onomatopoeia (Yansıma sesler) Examples

Excel halini buradan indirebilirsiniz.

SoundMeaningTürkçesiSentence
cracklethe short, sharp sound that a fire makes, or when you hear lightning in a stormbir ateşin çıkardığı kısa, keskin ses veya bir fırtınada şimşek duyduğunuzda“A few leaves started to crackle, then the fire caught.”
bangthe sound of an explosion or a gunshotpatlama sesi veya silah sesi“Bang! Bang! You’re dead!” shouted the small boy.
buzzthe sound that bees and other insects makearıların ve diğer böceklerin çıkardığı ses“Bees were buzzing around the flowers.”
zipthe noise a zip makes when you close (or open) itfermuarın kapattığınızda (veya açtığınızda) çıkardığı ses“I love camping. All you need to do is zip up your tent at night for a good night’s sleep.”
flip-flopthe sound you make with your feet when you wear “flip-flops” (beach sandals)“parmak arası terlik” (plaj sandaleti) giydiğinizde ayaklarınızla çıkardığınız ses“I need a new pair of flip-flops.”
slapthe sound you make when you hit your arm or leg to kill an insectBir böceği öldürmek için kolunuzu veya bacağınızı vurduğunuzda çıkan ses“I spent all evening slapping mosquitoes off my legs.”
sizzlethe sound meat makes on the barbecueetin mangalda çıkardığı ses“It makes me hungry to hear the sausages sizzle.”
clinkthe sound of glasses touchingdokunan gözlük sesi“They clinked their glasses to make a toast.”
roara loud sound that lions make – or big wavesaslanların çıkardığı yüksek bir ses veya büyük dalgalar“We can hear the roar of the waves from our hotel balcony.”
plopthe sound that a stone makes when you drop it in waterbir taşın suya düştüğünde çıkardığı ses“We threw pebbles in the sea and listened to them plop.”
splashwhen you move water with your handssuyu ellerinizle hareket ettirdiğinizde“We’re going for a splash in the sea. Want to come?”
ahathe sound we make when we discover somethingbir şey keşfettiğimizde çıkardığımız sesAha, there are my keys!
poofsudden disappearaniden kaybolmakHe walked through—and vanished. Poof! Like that.
heyHey! What are you doing with my car?
humsing with closed lipskapalı dudaklarla şarkı söyleHum, I am sorry but I thought you were French.
wowI thought, “Wow, what a good idea”.
huha sound that expresses confusion; this sound is usually made to invite someone to respond or provide more informationkafa karışıklığını ifade eden bir ses; bu ses genellikle birini yanıt vermeye veya daha fazla bilgi vermeye davet etmek için yapılır.Kim wants to go to this party, huh? Well, we’ll see about that!
ohOh, yeah? I forgot all about it.
omgoh my godAman TanrımOMG! I’ve never seen anything like it!
oohan expression of amazement, wonder, or understandingşaşkınlık, merak veya anlayış ifadesiOoh, yes, that would be nice!
oopsOops! I nearly dropped my cup of tea!
shooa sound made when trying to drive something (usually an animal) awaybir şeyi (genellikle bir hayvanı) uzaklaştırmaya çalışırken çıkan sesShoo, shoo, get out of here.
boomthe sound of an explosionpatlama sesiThe guns went “boom“.
yippeea sound made to indicate delightzevki belirtmek için yapılmış bir sesYippee, I just learned a lot of new English words!
achoo (or atchoo)the sound of sneezinghapşırma sesi
ah (or ahhhhhhhhhh)a sound that expresses relief or relaxationrahatlama veya rahatlamayı ifade eden bir ses
arga sound used to express upset or painüzgün veya acıyı ifade etmek için kullanılan bir ses
ba dum tssImitating a drum roll and cymbal crash played to underscore a jokeBir şakanın altını çizmek için çalınan bir davul sesi ve zil sesini taklit etme
babbleto utter meaningless soundsanlamsız sesler çıkarmak
bahthis is used to express contempt, disdain or severe upsetbu, aşağılama, küçümseme veya şiddetli üzüntüyü ifade etmek için kullanılır
barfthe sound of pukingkusma sesi
bawlloud crysesli ağlamak
beepa high-pitched signalyüksek perdeli bir sinyal
beep-beepcar horn soundaraba kornası sesi
booa sound made when startling someone or trying to surprise thembirini ürkütürken veya şaşırtmaya çalışırken çıkan ses
brrrsound of shiveringtitreme sesi
burpexpel gas from the stomach through the mouthmidedeki gazı ağız yoluyla dışarı atmak
burrthe sound a person makes to indicate he or she is coldbir kişinin üşüdüğünü belirtmek için çıkardığı ses
cacklea loud, unpleasant laughyüksek, hoş olmayan bir kahkaha
chompthe sound of taking a bitebir ısırık almanın sesi
clapthe sound you make when you strike both palms togetheriki avucunuzu birbirine vurduğunuzda çıkan ses
crunchthe sound made when eating crunchy food like crackers or chips; also the sound of footsteps on hard stones like gravelkraker veya cips gibi gevrek yiyecekler yerken çıkan ses; ayrıca çakıl gibi sert taşların üzerindeki ayak seslerinin sesi
d’oha sound made when someone suddenly realizes they have made a foolish mistakebirisi aniden aptalca bir hata yaptığını anladığında çıkan bir ses
ding-dongringing bellçalan zil
eekthe sound a person makes when he or she is scared; this sound is often made when someone is scared by something small like a mouse, not when being scared by something big like a bearkişinin korktuğunda çıkardığı ses; bu ses genellikle birisi fare gibi küçük bir şeyden korktuğunda çıkar, ayı gibi büyük bir şeyden korktuğunda değil
fizzthe sound of gas escaping from a drink or any liquidbir içecekten veya herhangi bir sıvıdan çıkan gazın sesi
fluttersound of rapid motionhızlı hareket sesi
garglethe act of bubbling liquid in the mouthağızda köpüren sıvı eylemi
glugthe sound of swallowing a lot of liquid quicklyçok fazla sıvıyı hızla yutmanın sesi
growllow rumbling sounddüşük gürleme sesi
grrrsound of angeröfke sesi
gulpsound of swallowingyutkunma sesi
hahasound of laughterkahkaha sesi
hee-heehigh-pitched laughtertiz kahkaha
honksound of car hornaraba kornası sesi
hooray (or hurrah)an exclamation of joybir sevinç ünlemi
humpf (or humph)an expression of stubbornness, doubt, or contemptinatçılık, şüphe veya hor görme ifadesi
hushsound of being quiet or stillsessiz ya da hareketsiz olmanın sesi
phewa sound related to fatigue or being tiredyorgunluk veya yorgun olmakla ilgili bir ses
ring-ringsound of a phone ringingçalan telefonun sesi
shhsound of silencingsusturma sesi
smackthe sound when you hit something or someonebir şeye veya birine çarptığınızda çıkan ses
smashsound of a collisionçarpışma sesi
sniffthe sound of smellingkoku sesi
splashsound of object falling on watersuya düşen cismin çıkardığı ses
ta-da (or ta-dah)a sound that means ‘here it is’ or ‘all done look at this’; this sound is usually made after completing somethingişte burada veya “bitti şuna bak” anlamına gelen bir ses; bu ses genellikle bir şeyi tamamladıktan sonra çıkar
Tick tick ticksound of a timerzamanlayıcı sesi
tick tocksound of a clockbir saatin sesi
ugghan exclamation of frustration and annoyancebir hayal kırıklığı ve sıkıntı ünlemi
uh-huha sound that is used to indicate agreementanlaşmayı belirtmek için kullanılan bir ses
zzzsleepinguyuma

 

Tavsiye yazı: Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Sonuç olarak

İngilizce onomatopoeia hakkında bilgi edinmek, özellikle çizgi romanlara ve çocuk hikayelerine daldığınızda, okuduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir. Bu kelimeler günlük konuşmalarda da oldukça yaygındır ve hikaye anlatıcılığını oldukça eğlenceli hale getirir!

Bu listeye başka hangi kelimeleri eklemeliyiz? Ve bu kelimeler ana dilinizden ne kadar farklı? Yorumlarda bizimle paylaşın!

 

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.educationquizzes.com

https://www.proprofs.com/quiz-school/

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir