İngilizce Cümle öğeleri (Parts of Speech) (10 cümle örneği)3 min read

İngilizce parts of speech, cümle öğeleri, konuşmanın bölümleri veya kelime sınıfları adı verilen 9 temel türe ayırabiliriz.cümle öğe

  • İsim, fiil, sıfat, zarf, edat, zamir, belirteç, ünlem, bağlaç

Konuşmanın bölümlerini yani cümle öğelerini tanımak gramer öğrenirken oldukça önemlidir. Cümle öğelerini anlamak cümlenin nasıl kurulduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Bu, cümleleri analiz etmenize ve anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda iyi cümleler kurmanıza da yardımcı olur.

Cümle öğeleri (parts of speech)

part of speechfunctionexampleexample sentencesTürkçesi
Verbaction or state(to) be, have, do, like, work, sing, can, mustEnglishClub is a web site. I like EnglishClub.Fiil
Nounthing or personpen, dog, work, music, town, London, teacher, JohnThis is my dog. He lives in my house. We live in London.İsim
Adjectivedescribes a noungood, big, red, well, interestingMy dogs are big. I like big dogs.Sıfat
Determinerlimits or “determines” a nouna/an, the, 2, some, manyI have two dogs and some rabbits.Belirteç
Adverbdescribes a verb, adjective or adverbquickly, silently, well, badly, very, reallyMy dog eats quickly. When he is very hungry, he eats really quickly.Zarf
Pronounreplaces a nounI, you, he, she, someTara is Indian. She is beautiful.Zamir
Prepositionlinks a noun to another wordto, at, after, on, butWe went to school on Monday.Edat
Conjunctionjoins clauses or sentences or wordsand, but, whenI like dogs and I like cats. I like cats and dogs. I like dogs but I don’t like cats.Bağlaç
Interjectionshort exclamation, sometimes inserted into a sentenceoh!, ouch!, hi!, wellOuch! That hurts! Hi! How are you? Well, I don’t know.Ünlem

 

Kelime sınıflarının kulanım örneklerini en kapsamlı cümleden en basit cümleye giden aşağıdaki listede daha net görebilirsiniz.

ÜnlemZamirbağlaçbelirteçlersıfatisimfiiledatisimzarf
interjectionpron.conj.determinersadjectivenounverbprep.nounadverb
Well,sheandmyyoungJohnwalktoschoolslowly.
pron.verbadj.nounconjunctionpron.verbpron.
ShelikesbigsnakesbutIhatethem.
pronounverbprepositiondeterminernounadverb
Sherantothestationquickly.
nounverbadjectivenoun
TaraspeaksgoodEnglish.
nounverbnounadverb
TaraspeaksEnglishwell.
pronounverbnoun
Shelovesanimals.
nounverbverb
Johnisworking.
nounverb
Johnworks.
verb
Stop!

 

Kullanım sıklığına göre kelime sınıflarını sırayla öğreneceğiz

En sık kullanılan cümle parçaları verb, noun, adjective, adverb tür

ikinci aşamada pronoun, preposition ve conjunction öğreneceğiz

En son interjections ve determiners öğreneceğiz

Cümle öğeleri özet (Parts of speech)

12345
verbnounadjectiveadverbPronoun
regularproper nounorderforming-lypossesive pronoun-mine, yours..
irregularcommon nouncomparisontypes-manner, degreereciprocal pronoun-each other, one another..
imperativessingular nounsuperlativeorderreflexive pronoun-myself, himself..
tensesplural nounPossessive Adjectivesnegative pronoun-noone, nobody, neither, none..
modalscountable nounInterrogative Adjectivesinterrogative pronouns- what, who, which..
passive voiceuncountable nounDemonstrative Adjectivessubject personal pronoun-I, you, he,she,it..
phrasal verbscollective nounsCompound Adjectivesobject personal pronoun-me, you, him..
gerund-infinitivesrelative clause – who, whose, which, that, etc..
demonstrative pronoun – this, that, these, those
indefinite Pronoun – anyone, somebody, one, all, etc
6789
prepositionsconjunctionInterjectionsdeterminers
timecoordinatinghooray!articledefinite article-the
placesubordinatingindefinite article-a(n)
directioncorrelativenumeralcardinal  numbers-one,two,..
locationordinal numbers – first, second..
spatial relationshippossesive determinermy, your, his…
phrasesDemonstrative determinerthis, those, that..
complex prepoquantifiersome, much, many, few, little, a lot, half, three, enough etc
Pre-determinerssuch, what, rather, quite
Distributive determinerseach, every, all, half, both, either, neither

 

Tavsiye yazı: 

Hafıza teknikleri: Hafızanızı geliştirmeniz için 29 Altın Yöntem [Bilim destekli]

Test&Quiz. Kendinizi test edin

https://www.grammarwiz.com/identifying-parts-of-speech-quiz.html

Bu yazıyı çevrenle paylaş;
0Shares

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir